Dit verschilt per cursus, over het algemeen minimaal 8 en maximaal 18 deelnemers. Voor cursussen die specifiek zijn gericht op spreken of presenteren geldt een lager maximumaantal.